Trà Bô's Podcast

015- Lời khuyên cho các bạn trẻ mới tìm hiểu về Shopee - Chọn làm Nghề Quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các shop lớn hay là tự build shop của riêng mình

March 30, 2022 Trà Bô Season 1 Episode 15
Trà Bô's Podcast
015- Lời khuyên cho các bạn trẻ mới tìm hiểu về Shopee - Chọn làm Nghề Quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các shop lớn hay là tự build shop của riêng mình
Show Notes

Podcast cập nhật nội dung mới mỗi thứ 4 hàng tuần