Trà Bô's Podcast

21- Mười năm thuê nhà và vẫn chưa có ý định mua nhà ( à chưa có tiền mua nhà)

May 11, 2022 Trà Bô Season 1 Episode 21
Trà Bô's Podcast
21- Mười năm thuê nhà và vẫn chưa có ý định mua nhà ( à chưa có tiền mua nhà)
Show Notes

Podcast mới thứ 4 hàng tuần