Trà Bô's Podcast

007- Case study bán 20.000 cái Ổ Cắm Điện trên sàn TMĐT trong 6 tháng ( 1 sản phẩm rất cũ nhưng lại rất thơm)

February 01, 2022 Trà Bô Season 1 Episode 7
Trà Bô's Podcast
007- Case study bán 20.000 cái Ổ Cắm Điện trên sàn TMĐT trong 6 tháng ( 1 sản phẩm rất cũ nhưng lại rất thơm)
Show Notes

007- Case study bán 20.000 cái Ổ Cắm Điện trên sàn TMĐT trong 6 tháng ( 1 sản phẩm rất cũ nhưng lại rất thơm)  
Mọi người có thể xem thêm chi tiết trên www.vuminhtra.com